TR | EN

Dünyada ilk defa 15 Metre Yekpare (eksiz) Genleşme Derzi Profili üretimine başlamış bulunmaktayız…