TR | EN

Fluid Viscous Damper

İnşaat mühendisliği yapılarında enerji yayma sistemleri, deprem ve rüzgâr gibi istenmeyen enerjilerin giderilmesi için aranır. Bu sistemler arasında, Fluid Viscous Damper (FVD) tarafından sağlanan yapısal çelik çerçevelerin pasif enerji dağıtımı ile kombinasyonu bulunmaktadır. Bu cihaz, mevcut binaların yanı sıra yeni binalar ve köprüler için daha iyi sismik koruma sağlamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. 

Fluid Viscous Damper Nedir?

İnsanlar geçmişten günümüze, her zaman depremlerle yaşadı. Bazıları hissedilmeyecek kadar küçük; bazıları o kadar güçlüdür ki bütün şehri mahvedebilir, altyapılara (köprüler, binalar vb.) büyük zarar verebilir ve binlerce insanı öldürebilir.

Sismik bir olay sırasında, yer ivmelenmesinden gelen girdi enerjisi, ısı yoluyla absorbe edilmesi veya dağıtılması gereken hem kinetik hem de potansiyel (gerilim) enerjiye dönüştürülür. Bununla birlikte, güçlü depremler için, giriş enerjisinin büyük bir kısmı histeretik etki (yapıya zarar) tarafından emilecektir. Bu yüzden birçok mühendis için yapıları (bina ve köprüler) depremlerin etkilerinden korumak için en geleneksel yaklaşım sertliği artırmaktır. Bu yaklaşım her zaman etkili değildir, özellikle sismik kuvvetlerin rezonansını ve yükselmesini destekleyen bir ortam olduğunda.

Viskoz damperler yani Fluid Viscous Damper, sismik olayların kinetik enerjisini yayan ve yapılar arasındaki etkiyi hafifleten hidrolik cihazlardır. Çok yönlüdürler ve rüzgar yükünden, ısıl hareketten veya sismik olaylardan korunmak için bir yapının kontrollü sönümlemesinin yanı sıra serbest harekete izin vermek üzere tasarlanabilirler. 

Binalar çeşitli yükleme koşullarına tabidir. Geliştirmek için özel koruyucu sistemler geliştirilmiştir güvenlik ve depremler sırasında yapıların zarar görmesini azaltmak. Sıvı viskoz damperi Fluid Viscous Damper (FVD) burada öne çıkıyor. Bu makale, akışkan viskoziteli damperli ve içermeyen betonarme binaların incelenmesi ile ilgilidir. Betonarme çerçevelerde optimum amortisör özelliklerini bulmak için parametrik bir çalışma yapılmıştır. Doğrusal olmayan zaman geçmişi analizi simetrik bir kare binada yapılır. Analiz SAP2000 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilir ve karşılaştırmalar grafik olarak gösterilmiştir.

ürünümüz çift etkili olabileceğinden sıfırlama, yüksek Sıvı Yay kuvveti ile bile yumuşaktır. Fluidicshoks’un üç modeli, sıfırlama sistemine sahip olmayan damper tipleridir. Bu üniteler mono tüp konstrüksiyona ve tek veya çift etkili çıkış seçeneğine sahiptir. 

Başkent Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurulu olan fabrikamız 7000m² kapalı olmak üzere toplam 15000m² alanda ISO 9001 standartlarında üretim yapmaktadır.