TR | EN

Lead Rubber Bearings

Rehabilitasyon, betonarme yapıların güçlendirilmesi ve korunması için kapsamlı araştırmalar, açıkça tanımlanmış prosedürler, uzmanların uygulanması ve sistematik kalite kontrolü gereklidir. VEKKON, çok çeşitli inşaat ve mühendislik hizmetleri ile ihtiyaç duydukları uzman tavsiyesi ile mühendisleri, müteahhitleri, danışmanları ve sahipleri sunmaktadır. Lead Rubber Bearings için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

VEKKON’un tecrübeli uzmanları, inşaat mühendisliği işlerini, binaları, köprüleri ve endüstriyel yapıları hem mevcut durumu belirlemek hem de restorasyonun tam hizmet şartına getirilmesi için gerekli önlemleri başlatmak için inceleyebilir ve değerlendirebilir. Birçok durumda VEKKON Lead Rubber Bearings uzman ekibi, rehabilitasyon çalışması için yüklenici ve / veya mal sahibi ile irtibat halinde olan proje yönetimini üstlenecektir.

Lead Core Lead Rubber Bearings kurşun çekirdek, izolatör bir depremde yanal hareket ederken plastikle deforme ederek sönüm sağlar. Yalıtıcılar için pimler lazerle hassas toleransa kesilir. Çelik montaj plakaları, yüksek üretim ve doğruluk sağlayan bilgisayar kontrollü freze makineleri ile işlenir. Kauçuk rulman boyunca düzgün şekilde kürlenmesini sağlamak için kürleme aşaması sürekli olarak izlenir.

Lead Core Lead Rubber Bearings, sınırlı kalınlıktaki kauçuk ve vulkanize güçlendirme çelik levhalarının ve merkezi bir kurşun çekirdeğin alternatif katmanlarından oluşur. Yapıyı, yatay sertliğin uygun bir şekilde seçilmesiyle izolasyona izin verirler ve kurşun çekirdeğinin yüksek sönümleme kapasitesine bağlı olarak, enerjiyi %30’a kadar sönümleyebilirler. Sönüm değeri %30 normalde cihazın uluslararası tasarım standartlarına göre lineer olarak modellenmesi için azami sönümdür.

Lead Rubber Bearings yalıtıcıları aşağıdaki gereksinimleri karşılamaktadır:

–         Daimi ve tesadüfi etkiler nedeniyle düşey yükleri iletecek;

–         Çok düşük yer değiştirmelerle servis yük koşullarından dolayı yatay yükleri destekleme kapasitesi

–         Temel titreşim periyodunu optimum ve güvenli bir seviyeye kaydırarak yapıyı izole etme kapasitesi

–         Yalıtılmış yapının zemine göre yatay yer değiştirmesini azaltmak için enerjiyi dağıtma kapasitesi