TR | EN

Seismic Hydraulic Protection Devices

Seismic Hydraulic Protection Devices gibi binaları depreme karşı güçlendiren ürünler giderek önem kazanmaktadır. Deprem ihtimali olan büyük şehirlerde  yerleşim yoğunlaşmakta, binalar artmakta ve kat sayısı yükselmektedir.

Seismic Hydraulic Protection Devices sismik cihazlarımız, köprüler, binalar ve özellikle de sıvılaştırılmış gazın depolanması için tanklar gibi hassas tesisatların hasar görmesini engellemektedir. Aynı zamanda, cihazlarımız günlük normal gerginliklerin olumsuz etkilerini en aza indirgemektedir. VEKKON Seismic Hydraulic Protection Devices güçler ve hareketler arasındaki etkileşimdeki yapıları güçlendirme, izolasyon veya dağılma yoluyla etkili bir şekilde koruyan birçok teknolojik ve yapısal mühendislik içi geliştirme sonucu ortaya çıkmıştır.

VEKKOn Seismic Hydraulic Protection Devices bir tedarikçiden daha fazlasıdır: Mühendislerimiz mimarlar ve yapısal mühendislerle yakın işbirliği içindedir. Bu yolla, öncelikle fonksiyonel, modern ve eğilim yaratan mimariyi mümkün kılan koruma sistemleri geliştiriyoruz. Planlama, malzeme, lojistik ve inşaat için yüksek maliyetler, binalar geleneksel olarak sismik koruma için güçlendirmek zorundayken ortaya çıkar. VEKKON tarafından ilgili yapıya uyarlanan bir sistemle bu maliyetler kaydedilebilir.

Daha çeşitli bileşenleri kullanarak daha iyi ayarlama: Bir planlayıcının emrinde ne kadar çok bileşen varsa o kadar iyi çözümü ayarlanabilir. VEKKON Seismic Hydraulic Protection Devices en kapsamlı bileşenleri sunar. Seismic Hydraulic Protection Devices için uzmanlarımız, ilgili müşteri ihtiyaçları için optimal sismik cihazı geliştirmektedir. Ürettiğimiz Seismic Hydraulic Protection Devices cihazlarımıza şunlar dahildir:

Emniyet sistemleri: Yük dağılımı ile sismik koruma
İzolatörler: temel izolasyon ve enerji kaybı ile sismik koruma
Damperler: enerji dağılımı ile sismik koruma
Sismik Eklemler: sigorta kutusu sistemleri vasıtasıyla sismik koruma

Seismic Hydraulic Protection Devices kalitesi ve güvenilirliği, diğer seçkin ürün özellikleri arasında başarılı işimizin temelini oluşturmaktadır. Ekonomik hususların yanı sıra, kalite ve güvenilirlik müşterilerimizin satın alma kararlarında önemli kriterlerdir.

Bağımsız ve sorumlu bir şekilde hareket ederek, her çalışan, sunduğumuz hizmetler ile müşteri memnuniyetini sağlamaya katkıda bulunur. Bu, özellikle aşağıdakileri kapsar:

 • En yüksek kalite standartlarına göre ürünlerin imalatı
 • Yüksek müşteri fayda ile hizmet verme
 • Her seviyedeki müşteri ilişkisinde profesyonellik ve taahhüt
 • Kalite politikasını aşağıdaki önlemleri uygulayarak uyguluyoruz:
 1. Kalite yönetim sisteminin uygulanması ile kalite kontrolü
 2. Sürekli değerlendirme ve kalite ölçümü
 3. Kalite hedeflerinin tanımı ve iyileştirme önlemleri
 4. Yönetim gözden geçirmeleriyle kazanımların analizi
 5. Çalışanların kalite yöntem ve araçları konusunda eğitilmesi
 6. Müşteri anketleri ile müşteri memnuniyetinin belirlenmesi
 7. Rol model fonksiyonuna kadar yaşayan yöneticiler

Ürünlerimiz, proseslerimiz ve çevre koruma, güncel yöntem ve önlemler kullanarak sürekli geliştirilmektedir. Bu, özellikle, ürünlerimizin ömrü ve güvenilirliği için geçerlidir; bu nedenle, kaynak verimliliğine önemli bir katkıda bulunuruz.

Ayrıca, Seismic Hydraulic Protection Devices üretimi konusunda, malzeme, enerji ve yardımcı malzemeler ile işletme sarf malzemelerinin kullanımının kaynak açısından optimize edildiğine özen gösteriyoruz. Fabrikaların ve binaların altyapısına önemli ölçüde yatırım yaparak enerji talebini en aza indirmeye katkıda bulunuyoruz.

Buna ek olarak, kendimizi taahhüt ediyoruz:

 • İlgili çevresel düzenlemelere uyun
 • Yenilik gücümüzü ve sürekli iyileştirmelerimizi yeni çevre gereksinimlerini karşılamak için yoğunlaştırın
DAMPERS

VEKKON Endüstri Seismic Hydraulic Protection Devices ve amortisörleri, kinetik enerjiyi termal enerjiye dönüştürür. Bu işleme dağılma denir. Amortisörler, sismik darbeler ile yapıya iletilen enerjiyi sürekli ve spesifik olarak azaltmakta ve böylece, ivmenin ve hareketin yatay olarak aşılmasına bağlı hasarları önlemektedir. Bu amaçla, farklı malzemelerin ve sıvıların sönümleme özelliği kullanılır. Deformasyon ve hız gibi adaptif sistemlere bağlı olarak seçim yapılır.

VEKKON Seismic Hydraulic Protection Devices ve Hidrolik Damperler, sismik yük durumları ve operasyonel yük durumu için daha az kuvvet ve yer değiştirme açısından daha iyi bir sistem davranışı elde etmek için izolatörler tarafından sismik aygıtları tamamlayabilir. VEKKON Hidrolik Damperler, sıvıların yapışkan davranışından faydalanarak enerjiyi tüketir; yaygın olarak kullanılan lineer viskoz amortisörlerden, hızdan neredeyse bağımsız olan hızlı hareketlerde bir reaksiyon kuvveti ile farklılık gösterirler. Bu optimum sönümlemeyi sağlar ve aşan tasarım sınırlarını önler. Bir deprem durumunda akıllı bir akışkan akışı sistemi göreli hareketlere izin verir ve tepki kuvvetini sabit tutar.

VEKKON Hidrolik Damperlerin temel özellikleri:

 • Yıpranma ve yıpranmaya neden olan sızıntı etkisi yoktur.
 • Özel vana sistemi ile etkili kuvvet sınırlayıcı fonksiyonu ile cihaz ve yapının korunması.
 • Azalan yer değiştirmeler ve sönümleme indisleri ile sistem içindeki kuvvetler
SİSMİK BAĞLANTILAR

VEKKON Seismic Hydraulic Protection Devices üretimden başka Sismik Eklemler yani bağlantılar da üretmektedir. Bu iki sistem yardımıyla hasar önlenebilir veya sınırlı olabilir. Deprem sırasında ve sonrasında ulaşım ve geçiş sağlanır.

Deprem sonrası genleşme derzinin derhal geçişi sağlanır
Zararın sınırlandırılması veya oluşmaması sağlanır
Genleşme derzinin daha düşük maliyetli tasarımı sağlanır

İZOLATÖRLER

Sismik korumanın en etkili yaklaşımı, izolasyon ve enerji kaybı kavramları, enerji dönüşümü ve dolayısıyla sismik etkilerin azaltılması arasındaki bağlantıdır. VEKKON İzolatörler, yapıların alt kattan etkin şekilde izole edilmesini sağlar. Böylece sismik nedenlerle oluşan yapısal hasar önlenebilir. VEKKON İzolatörler, tasarımları nedeniyle, dört temel gereksinimi en iyi şekilde karşılamaktadır: dikey yüklerin aktarımı, yatay yer değiştirme yeteneği, yatay yeniden merkezleme ve etkin enerji dağıtımı.

VEKKON Elastomerik Rulmanlar izolatörler olup konvansiyonel bir taşıyıcı yatağın özelliklerini içermektedir. Yatay yer değiştirmede iyi bir yeniden merkezleme kabiliyeti ile ayrılırlar. VEKKON Elastomerik Rulmanlar deprem yükü durumunda yapıyı ve temelini izole eder.

Düşük sönümleme özelliğine sahip elastomerik izolatörler, çelik levhalarla birbirine bağlanan özel bir elastomerin birkaç katından oluşur. İzolatörler, elastomerin yüksekliğine ve kayma modülüne bağlı olarak, aynı zamanda izin verilen, dönmeler ve elastik tekrar merkezleme ile yapıdan düşey yükleri iletirler.

Yüksek sönümleme özelliğine sahip elastomerik izolatörler, yüksek sönümleme özelliklerine sahip bir elastomerden oluşur. Yüksek Sönümlü Kauçuk, elastomer molekülü ve dolgu maddesi arasında daha büyük bir temas yüzeyi içerir ve bu da %10 ila 20’lik daha düşük sönümleme oranlarına ve dolayısıyla oldukça yüksek bir histerezise neden olur.

Yapıların sismik koruması, tasarımcıların köprü, bina ve büyük yapılar için daha güvenli ve daha ekonomik bir tasarım sunmalarını sağlar. Temel izolasyon, en etkin ve iyi kurulmuş tekniklerden biridir. Yüksek sönümleyici kauçuk rulmanlar, Seismic Hydraulic Protection Devices, kurşun kauçuk yataklar ve sarkmalar, tasarımcının gereksinimlerine ve sismik özelliklerine uyacak şekilde farklı sönümleme özelliklerine sahip farklı cihazlardır.

Sönümlenmeyi artırmak ve yatay hareketleri azaltmak için korunması gereken yapıya hidrolik amortisörler de eklenebilir.

Seismic Hydraulic Protection Devices gibi İletici Üniteler, bazı durumlarda, büyük yapı bölümleri üzerinde ciddi sismik etkiler dağıtmak için kullanılabilir.

İyi bir sismik tasarım, her durumda optimum çözümü sağlamak için tüm bu tekniklerin bir kombinasyonudur.

Seismic Hydraulic Protection Devices konusunda Ayrıntılı bilgi için Seismic Hydraulic Protection Devices ziyaret edebilir veya

 • Seismic Hydraulic Protection Devices konusunda daha fazla bilgi için +90 312 626 51 25 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.