TR | EN

Seismic İsolation

Seismic İsolation Sistemi“, yapıyı yerden izole etmek, yapıya sismik şok yayılımını azaltmak için esnek bir yaklaşımdır.

Yapısal hasar olasılığını azaltmanın yanı sıra “Seismic İsolation Sistemi”, bina içerisindeki bilgisayarlar, hassas aletler, tıbbi ekipman ve iletişim sistemleri gibi ekipmanlara yönelik ikincil hasarı da en aza indirir.

 Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Binaların zemin ile üst yapı arasında “Seismic İsolation Sistemi” kurulmuştur. VEKKON Seismic İsolation Rulman, sismik baz izolasyonu için ideal bir çözüm olduğu ispatlanmış, izole edici bir kauçuk dayanaktır.

Bir binanın depreme dayanıklı hale gelmesinde Seismic İsolation önemli bir yere sahiptir. Deprem sırasında bir binanın salınımlarının azaltılmasında Seismic İsolation Damperler kullanılır. Binalar için birçok amortisör türü vardır ve sürtünme yoluyla sönümleme, sismik enerjinin en verimli şekilde dağıtılma yöntemlerinden biri olma eğilimindedir. Seismic İsolation sistemindeki sürtünme sönümleyici, sürtünme yoluyla kinetik enerjiyi ısıya çeviren bir damper veya sürtünme freni prensibiyle çalışır.

Damperlerin görevi binanın elastik bir şekilde hareket etmesine ve deprem enerjisini dağıtmasına izin vermektir. Bu da, yapısal unsurlar maliyet tasarrufu için optimize edilebildiğinden önemli miktarda tasarruf sağlamaktadır.

Seismic İsolation Damperleri, yapısal elemanlardan önce kayma eğilimi gösterecek şekilde tasarlanmıştır ve Seismic İsolation damperleri, aynı zamanda, enerji tüketmek üzere yeniden kullanılabilir bir sigorta (bir deprem sonrasında değiştirilmesi gerekmez) gibi davranır. Bunu yaparken bina, yapısına önemli zarar vermeden bir depreme dayanabilir.

Seismic İsolation amortisörleri, kolayca modellenmiştir ve tasarımı kolaydır. Gelişmiş deprem mühendisliği kavramlarını geleneksel bina tasarımına dahil etmeyi kolaylaştıran hemen hemen her projeye uygulanabilirler.

SEİSMİC İSOLATİON

Çelik çerçeveler, çelik ve beton çerçeveleri, çelik ve beton makas duvarları ve benzeri tüm yanal kuvvetler direnç sistemlerin kendi sınırları vardır, gösterildiği gibi kolon bağlantısı vb. için kirişleri daha sert hale gelir veya kaybedebilirler.

Seismic İsolation amortisörleri etkili, güvenilir ve ekonomik olduğu için, hareketli gövdenin kinetik enerjisini çıkarmada yaygın şekilde kullanılır. Temelde bunlar, en güvenilir dayanıklılığı sağlamak için özel olarak muamele edilen çelik levhalar dizisinden oluşur.

Bu plakalar, yüksek mukavemetli çelik cıvatalarla birlikte kelepçelenir ve önceden belirlenmiş yükte kaymasına izin verilir. Seismic İsolation, her türlü inşaat için uygundur: dökme yer ve önceden inşa edilmiş betonarme kesme duvarlar, çelik çerçeveli vb. Seismic İsolation amortisörleri, orta dereceli depremler, rüzgarlar veya sel baskınlarında taşınmak ve kullanmak için tasarlanmamıştır. Bu tip amortisörler, tasarlanan depremden sonra tamirata veya değiştirmeye ihtiyaç duymazlar ve verim aldıktan sonra rüzgarları ve ılıman depremleri emmeye çalışırlar.

NEDEN VEKKON ENDÜSTRİ A.Ş SEİSMİC İSOLATİON?

Ekibimiz, tecrübeleriyle Seismic İsolation damperleri imalat yöntemlerini ve prosesini tamamlamış ve böylece yapı uygulamaları için tekrarlanabilir, güvenilir ve hassas olmasını sağlamıştır. VEKKON Endüstri A.Ş olarak amacımız yapılan Seismic İsolation amortisörlerin mümkün olan en verimli şekilde kurulmasını ve bu maliyetlerin kaliteden ödün vermeden en aza indirilmesini sağlar. Temas halindeki herhangi iki çelik görevini yaparken genellikle tutarlı sonuçlar elde etmek zordur. Çok düşük olarak ayarlanırsa, amortisör servis yükleri altında kayabilir, çok yüksek olarak ayarlanırsa hiç kaymayabilir. Kötü üretilmişse veya yanlış malzemeler kullanılıyorsa, sürtünme sönümleyicisi sopa kaymasına, soğuk kaynağı deneyimine ya da aşırı cıvata rahatlamasına maruz kalabilir. VEKKON Seismic İsolation amortisörleri, bu nedenle, doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için kontrollü koşullar altında ayrı ayrı ve iyice test edilir. Her bir Seismic İsolation, Yapısal Mühendisi tarafından modellenen yükleri karşıladığından emin olmak için ayrı ayrı ayarlanır ve test edilir.

SOSYAL SORUMLULUK

Nüfus arttıkça insanlar mecburen deprem bölgelerine taşınıyor. Deprem bölgelerinde artan nüfusu korumanın yolu depreme dayanıklı, esnek binalar yapmaktan geçiyor.
 Büyük şehirlerdeki ya da yakınlardaki depremler yüzünden binalar çökmese bile hasar görüyor bu yüzden binlerce kişi evsiz kalıyor. Toplumun en fakir üyeleri genellikle deprem olaylarından en çok etkilenenlerdir ve deprem sigortası veya etkilenen bölgeden çıkma gibi güvenlik ağlarına sahip olma olasılığı en düşüktür. Esneklik yoluyla çöküşün önlenmesine ilişkin mevcut ilke basitçe sürdürülemez durumdadır! Düşük maliyetli Seismic İsolation amortisörleri kullanımı, esnekliğini ve çevresel sorumluluğunu eşzamanlı olarak geliştirmelerine olanak tanır.
Seismic İsolation, yapıyı bir depremin yıkıcı etkilerinden koruyan bir teknolojidir. Sismik izolasyon rulmanları yapıyı zeminden ayırır ve sönümlemeyi sağlar. Bu ayrıştırma, binanın daha esnek davranmasına ve böylece bir depremle olan tepkisini artırmasına olanak tanır. Eklenen sönümleme, deprem enerjisinin izolasyon sistemleri tarafından emilmesini ve dolayısıyla yapıya aktarılan enerjiyi düşürmesini sağlar. Seismic İsolation, yapıyı yalıtıcılara yerleştirerek fiziksel olarak başarılır. Izolatörler yanal olarak esnek elemanlardır, ancak yapıdaki dikey yükleri taşıyabilmektedirler. Izolatörler yapıdan daha esnek olduğundan, yanal hareketlerin çoğu yalıtıcılarda meydana gelir. Sonuçta, izole edilmiş yapı daha az hareket ve azalmış güçler yaşar.

SEİSMİC İSOLATİON MALİYET TASARRUFUNU NASIL SAĞLIYOR?

Köprülerde, temel tasarımı elastik kuvvetler üzerine kuruludur. İzolasyon elastik kuvvetleri %75’e kadar azaltır; bu vakfın doğrudan maliyet tasarrufuna dönüşür.

Binalarda, Seismic İsolation yapının ömrü boyunca maliyet tasarrufu sağlar. Bir depremde izole edilmiş bir bina hasar görmeyecektir. Buna kıyasla geleneksel bir bina yapısı ve içerikleri hasar görecektir.

SEİSMİC İSOLATİON ADAYLARI NE TÜR YAPILARDIR?

  • Deprem sırasında ve sonrasında operasyona ihtiyaç duyan hastaneler, köprüler ve acil servisler.
  • Veri merkezleri, komünikasyon tesisleri, yüksek teknoloji ürünü imalat tesisleri ve müzeler gibi değerli içeriğe veya operasyonlara sahip yapılar.
  • Düşük ve orta dereceli konutlar ve ofis binaları gibi doluluk oranı yüksek binalar.
  • Tarihi binalar

VEKKON Endüstri A.Ş, Sismik İzolatör Firmaları tasarımı ve imalatında dünya lideridir. En yüksek mühendislik özelliklerine sahibiz, teknolojik açıdan gelişmiş ürünler, en geniş uygulama deneyimi ve en kapsamlı üretim ve test . Sismik izolasyon rulmanları için dünya çapındaki talebe zamanında ve rekabetçi fiyatlarla cevap veriyoruz.

Tecrübeli ve profesyonel ekibimizle ne istediğinizi önce en iyi şekilde anlıyor ve size en kaliteli ürünleri sunuyoruz. Yapı kodlarınızı anlıyoruz. Bölgenizi anlıyoruz. Sismik ve titreşim yalıtım çözümleri için mühendisliği anlıyoruz.

VEKKON Seismic İsolation, verimli sönümlemeyi gerektiren binalar için özel olarak hazırlanmış çözümler menüsü sunar. Bu, VEKKON’un tecrübesinin gücüyle desteklenmekte ve pek çok proje başarıyla dünya çapında tamamlanmaktadır.

VEKKON Seismic İsolation amortisörleri, titreşim enerjisini hemen ısı enerjisine kesme deformasyonu ile dönüştürme konusunda eşsiz bir kabiliyete sahiptir. Seismic İsolation, rüzgar kuvvetleri, trafik, insan faaliyetleri ve hatta şiddetli depremlerden kaynaklanan her türlü bina titreşiminin kontrolünde çok etkilidir.  Bir Seismic İsolation sönümleyicinin sıcaklık, titreşim frekansı ve yaşlanma açısından özellikleri bir yapının ömrü boyunca tüm titreşim aralıkları için dengeli sönümleme performansını garanti eder.

SEİSMİC İSOLATİON VEKKON ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ

  • Bir binadaki titreşimlerin değerlendirilmesi
  • Titreşimlerin etkilerini hafifletmek için uygun sönümleme çözümleri önerisi
  • Seismic İsolation yapısına tasarımı ve entegrasyonu
  • Tesiste temini ve montajı
  • Yapı ömrü boyunca teftiş, bakım ve nihai değiştirme
  • Mevcut yapılar için bir yenileme çözümü olarak mevcuttur
Seismic İsolation Avantajları ve Entegre Mühendislik ve Üretim hakkında bilgi edinin.