TR | EN

Shock Transmission Unit

VEKKON Endüstri A.Ş. Shock Transmission Unit, inşaat ve iş ekipmanı alanındaki katılımını ve deneyimini kullanarak sismik cihazların geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

VEKKON’da Shock Transmission Unit üretiminde kalitenin birçok şeyin ötesine geçtiğine inanıyoruz. 
Bizim için kalite, “güven” inşa etmektir.
Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Shock Transmission Unit orijinal olarak sismik bölgelerdeki yapıları depremlerin emme veya sınırlama yeteneği ile donatmak üzere tasarlandı. Shock Transmission Unit sadece depremin zararları önlemek için kullanılmaz örneğin Shock Transmission Unit, rüzgar hareketine tabi yüksek binaları korumak için de kullanılabilir. Yani bu sistem sadece deprem riski olan bölgelerde değil tüm yüksek katlı binalarda kullanılabilir.

Bu cihazlar, projeye en etkili ve uygun korumayı sağlamak için tek başına veya birlikte kullanılabilir.

Yakın geçmişteki depremler, büyük sismik bir olayın benzeri görülmemiş düzeyde yıkıma neden olma potansiyelini doğruladı. Şok iletici birimler (STU) Shock Transmission Unit, sismik faaliyetlerden ve yapısal harekete karşı yaygın hasarın önlenmesinde en etkili araçlardan biri olarak birçok projede kullanılmıştır.
Shock Transmission Unit hem önleyici bir önlem olarak hem de sismik bir olaydan önce bir yapıya yerleştirilmiş olarak ve daha fazla hasarı önlemek için geliştirilmiştir. Shock Transmission Unit yeni ve mevcut karayolu ve demiryolu köprüleri, süspansiyon ve kablo köprülü köprüler, binalar, yapılar, nükleer enerji santralleri ve boru hatları gibi yapılarda kullanılmalıdır.

Shock Transmission Unit temel olarak ayrı yapısal birimleri birbirine bağlayan bir cihazdır. Yapılar arasında uzun vadeli hareketlere izin verirken bağlantı yapıları arasında kısa vadeli etki kuvvetleri iletme kabiliyeti ile karakterizedir.

Dinamik yüklere direne karşı iki ayrı yapı birbirine bağlanırsa, ısı değişiklikleri ve büzülme etkisi nedeniyle yapısal olarak uzun vadeli hareketler için gerekli izinlere bağlamak çok zordur. Bunun yerine yapılar arasında büyük güçler oluşacaktı. Bununla birlikte, Shock Transmission Unit kullanımı ile, ihmal edilebilir dirençli uzun vadeli hareketlere izin verirken kısa vadeli geçici yükleri karşılayabilir. Geçici yükleri paylaşmak ve aktarmak için yapılar arasında geçici bir bağlantı olarak hareket ederek köprü yapılarına yarar.

Ürün özeti

Shock Transmission Unit (STU), araç frenlemesi ve deprem gibi kuvvetler tarafından tetiklenen dinamik yükler altında sağlam bir bağ oluşturmak için köprü yapı bileşenleri arasında bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda sıcaklık, sürünme ve büzülme gibi yavaş uygulanan yükler altında yapı serbestçe hareket edebilecek.

Ünite, genişleme derzlerinde köprü yapı elemanları arasında veya süper yapı ile altyapı arasındaki yataklara bağlıdır. Shock Transmission Unit kullanımı ani bir şekilde uygulanan kuvvetin yük paylaşımına izin verir.

Tasarım İlkesi

Shock Transmission Unit, düşük hızdaki yavaş geçiş, yalnızca küçük bir direnç oluştururken, dar bir boşluk, delik veya port üzerinden hızlı akışının viskoz bir akışkanın yüksek direnç ürettiği ilkesiyle çalışır. Bir STU hızlı bir hareket sırasında bir köprü güvertesini bloke etmeli ve çok yüksek sertlikte bir yay gibi davranmalıdır. Aynı zamanda STU, güverte ısıl genleşme daralması gibi yavaş yer değiştirmeler sırasında düşük bir reaksiyon kuvveti sağlamalıdır.

Shock Transmission Unit ( STU ) çelik bir rezervuardan oluşur ve piston çubuğu içeriye kayar. Piston çubuğunda, gerçekte hazneyi iki bölmeye ayıran sabit bir kafa vardır. Ünite silikon sıvı ile doldurulduğunda, basınç her iki haznede de aynıdır.

Ankraj Sistemi

VEKKON Shock Transmission Unit (STU) tüm ankraj sistemi ile birlikte teslim edilebilir. Köprü türüne bağlı olarak, çelik veya betonarme bağlantılar gereklidir. Shock Transmission Unit (STU’dan)  bağlantı taban plakasına sabitleme, STU’yu kolaylıkla değiştirilebilen cıvatalarla yapılır.

Shock Transmission Unit ve destek yapısı arasındaki dönüş kapasitesi, yüksek kaliteli bir küresel yuvarlak rulman ile garanti edilmektedir.

Genel Uygulamalar

Shock Transmission Unit, çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. En sık görülen uygulamalar aşağıdaki örneklerdir:

 • Tüm iskele ve abutmentler arasında hareket eden yatay yükleri (örneğin kırma kuvvetleri) dağıtarak basit ve sürekli köprü köprülerinin güçlendirilmesi
 • Kabloya bağlı bir köprü iskelesinin güverte ile bağlanması, normal operasyonlar sırasında serbest hareketlere ve sismik aktiviteler sırasında sağlam bir bağlantıya izin verme
 • Mevcut köprülerin, sismik yüksek notların gerekli olduğu minimum maliyetlerle güçlendirilmesi

Sızdırmazlık

Sızdırmazlık, toplam hidrolik sistemin en kritik unsurunu temsil eder. Bu nedenle, Shock Transmission Unit sıfır doğal bir aşınma ve kabul edilen viskoz akışkan ile mutlak bir fiziko-kimyasal uyumluluk sergileyen yüksek dereceli bir sızdırmazlık kullanır.

Yapışkan Sıvı

Shock Transmission Unit, özel katkı maddeleri içeren, doğal yaşlanmaya karşı koruyan silikon yağı ve Shock Transmission Unit iç korozyona dayalıdır. Sıcaklık değişikliklerine göre, bu seçilen akışkanın viskozitesi neredeyse sabit bir karakteristik gösterir. Bu özellik mekanik sistemin termik olarak telafi edilmesini kolaylaştırır.

Test yapmak

Gerekirse, tam ölçekli test yapılabilir. Shock Transmission Unit, testlerini bağımsız bir bağımsız test enstitüsünde gerçekleştirir. Sık kullanılan testler şunlardır:

 • Enerji yitirme kapasitesini değerlendirmek için sönüm verimi testi
 • Sönümleyicinin karakteristik eğri kuvveti ile hızını belirlemek için kurucu kanun testi
 • Benzetimli termal hareketler sırasında sönümleyicinin eksenel kuvvet dayanımı değerlendirmek için etkilendilmiş düşük hız testi

Shock Transmission Unit uygulandığı yerlerde

Shock Transmission Unit hem çelik hem de beton yapılar için kullanılabilir. Shock Transmission Unit, bir deprem sırasında güverte büyük yer değiştirmelerini ortadan kaldırmak için kablo kalmış ve asma köprüler üzerinde kullanılabilir. Bina gibi diğer inşaat mühendisliği yapıları için, STU’lar çerçeve yapısında ilave sağlamlık sağlayabilir. Shock Transmission Unit, sismik bir olay sırasında bitişik binaları güçlendirmek için de kullanılabilir. Mevcut çelik travers demiryolu köprülerinin STU’larla güçlendirilmesi daha ağır trenlere (aks başına artan ağırlık) izin verir ve artan frenleme kuvvetlerini altyapı üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan alabilir. STU’lar, çekiş ve frenleme kuvvetlerinin artması nedeniyle yetersiz olduğu tespit edilen veya korozyondan kaynaklanan hasarın devam ettiği destek iskelelerini güçlendirmek için yapılabilir.

Muayene ve Bakım

Yüksek kaliteli bileşenler, gelişmiş tasarım yöntemleri ve işlevsel bir kalite güvence sistemi uygulaması sayesinde Shock Transmission Unit bakım gerektirmez olarak nitelendirilebilir.

Shock Transmission Unit / kilitleme cihazı, bir ucunda yapıya ve diğer ucunda silindirin içindeki pistona bağlanan bir transmisyon çubuğuna sahip, işlenmiş bir silindirden oluşur. Silindir içindeki ortam, özel olarak belirli bir projenin performans özellikleri için özel olarak formüle edilmiş bir silikon bileşiktir. Silikon malzeme ters tizotropiktir. Yapıdaki sıcaklık değişiminin veya büzülmenin yavaş hareketi ve betonun uzun süreli sürünmesi sonucunda, silikon piston içindeki valfden ve piston ile silindir duvarı arasındaki boşluğu sıkıştırabilir. Piston ve silindir duvarı arasındaki arzulanan boşluğu ayarlayarak farklı özellikler elde edilebilir. Ani bir yük transmisyon çubuğunun silindir içindeki silikon bileşenden hızlanmasına neden olur. Hızlanma hızla bir hız oluşturur ve silikonun piston etrafında yeterince hızlı geçemeyeceği yerde vanayı kapatır. Bu noktada cihaz genellikle bir buçuk saniyede kilitlenir.

Shock Transmission Unit/ kilitleme cihazı nerede geçerlidir?

Büyük açıklık köprüleri sismik reaksiyonlar nedeniyle genellikle aşırı büyük yer değiştirmelere sahiptir. İdeal geniş açıklık tasarımı, bu büyük yer değiştirmeleri azaltmak için kuleyi güverte ile bütünleştirirdi. Bununla birlikte, kule güverte ile bütünleştiğinde, küçülme ve sürünme kuvvetlerinin yanı sıra termal eğimler de kuleyi büyük ölçüde etkiler. Güverte ve kuleyi Shock Transmission Unit ile bağlamak, arzu edildiğinde sabit bağlantıyı oluşturmak, ancak güverte normal işlemler sırasında serbestçe hareket etmeye izin vermek çok basit bir tasarımdır.

Sürekli kiriş köprüsü aynı zamanda dört aralıklı sürekli kiriş köprüsü olarak da görülebilir. Tüm yükleri alması gereken tek bir sabit iskele var. Birçok köprüde sabit iskele, bir depremin teorik güçlerine dayanamıyor.

Shock Transmission Unit, mühendisin sismik olmayan takviye için asgari bir maliyetle yapıyı yenilemesine yardımcı olmakta önemli bir rol oynayabilir. Buna ek olarak, köprüler rüzgar yüklerine, hızlanma ve frenleme kuvvetlerine karşı güçlendirilebilir.

Shock Transmission Unit STU

Shock Transmission Unit iletme birimi, hızın bir fonksiyonu olan bir tepki karakteristiği olan bir akışkan dinamik kısıtlayıcıdır, cihaz küçük hızlar için önemsiz bir kuvvet uygular (termal hareket vb.) Durur ve tasarım hedefine tepki verir Yüksek hızlar için kuvvet (dinamik yükler, deprem, vb.). Yapı statik şemasının değişmesine ve dinamik kuvvet dağıtımını yapıya optimize edilmesine olanak tanır.
Cihaz, geniş bir hedef gücü ve deplasman aralığı ile tasarlanabilir.

Shock Transmission Unit cihazlarının aşağıdaki avantajları vardır:

Düşük bakım, devrenin tüm hidrolik parçaları cihazın içinde bulunur ve böylece korunur.
Tasarımcı tarafından istenen herhangi bir kuvvete ve yer değiştirmeye uyma imkanı
Çok küçük yer değiştirmelerde bile ani tepki.
Sıcaklık ile tepki kararlılığı.

Prensip

Shock Transmission Unit, ani yüksek dinamik yükleme (örn. bir depremden veya bir trenin veya ağır bir yol aracının frenlemesinden) etkilenerek bir yapının parçalarını birbirine sıkıca bağlamak için kullanılır. Bununla birlikte, sıcaklık değişimleri veya büzülme ve sürünme gibi yavaş etkili etkiler nedeniyle serbest dolaşıma izin verirler.

Uygulamalar

Shock Transmission Unit, yeni yapıların inşasında veya mevcut bir yapının mukavemetini ve sismik kuvvetlere direncini arttırmak için kullanılabilir. Köprülerde, rulmanlar ve genleşme derzleri çevresinde bulunurlar.

Shock Transmission Unit hidrolik cihazlardır. Aynı yapıda ve sabit rulmanlar arasındaki göreceli hareketlere izin verilmesi durumunda nesli tehlike altındaki bileşenleri büyük yapılardaki ve binaların şok darbelerinden korumak için harekete geçer.

Ortak bir hidrolik silindirden sapan, pistona yerleştirilen ayarlanabilir bir valf, bir silindir bölmesinden diğerine olan hidrolik akışını kontrol eder. Bu sayede farklı sönümleme performansları için farklı hidrolik devreler mevcuttur. Hidrolik amortisörlerin karakteristikleri, yükü ve darbesi her durumda kullanıcının özel gereksinimlerini karşılar.

 Shock Transmission Unit (STU) içerir. Hizmetlerimiz, yapı tipine ve hedefin sismik direnç stratejisine dayalı olarak müşterilerimize satın alma tavsiyesi vermeyi içermektedir. FVD ürünlerimizin başlıca özellikleri arasında,

 • Mükemmel performansa sahip çıktıda kararlı
 • Son derece güvenilir ve kolay kurulum
 • Özel ihtiyaçlar için özelleştirilmiş servis sağlayın
 • Ortam sıcaklığından neredeyse hiç etkilenmez
 • Tüm ürünlerin yüzeylerine metal sprey kaplama
 • Küçük deprem ve rüzgar direnci için bilyalı bağlantı seçeneği