TR | EN

Steel Bridge Expansion Joints

Steel Bridge Expansion Joints, bir veya birkaç çok tabakalı, oluklu çelik körükten ve flanşlı, kaynaklı veya diğer bağlantılar gibi uygun bağlantılardan oluşur. Körüğü oluşturmak için, bir çift komşu tabaka metal katmanı oluklara şekillendirilir. Tek bir paslanmaz çelik sac parçası örneğin 0,2 ila 0,5 mm kalınlığındadır. Steel Bridge Expansion Joints ‘in bu çok tabakalı tasarımı, örneğin oluklu çelik hortumlarda olduğu gibi, aynı toplam kalınlık ve oluklu mukavemet seviyesine sahip tek katman tasarımına göre çok daha yüksek bir esneklik sağlar. Dolayısıyla, oluklu çelik hortum kompansatörün yerini alamaz; aynı esneklikle karşılaştırılabilir deformasyonu karşılayamaz.

VEKKON’da Steel Bridge Expansion Joints üretme çalışmasında kalitenin birçok şeyin ötesine geçtiğine inanıyoruz. 
Bizim için kalite, “güven” inşa etmektir.
Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Steel Bridge Expansion Joints, boru hattı yer değiştirme türüne göre aşağıdaki türlere ayrılmıştır:

  • Boru hattının eksenine paralel, uzunlamasına deplasmanları emmek ve küçük yanal yer değiştirmeyi amaçlayan eksenel kompansatörler kullanılır. Müsaade edilen eksenel hareket doğrudan oluk sayısı ile ilgilidir. Kompansatörler, bir oluklu körükle basit ve kompakttır. Küçük kurulum uzunluğu ve kolay montaj, bu kompansatörleri çok popüler hale getiren avantajlardır ve özellikle sıcaklık değişiklikleri nedeniyle boru hattının yerinden çıkmasını telafi etmek için ucuz bir çözüm kullanılır. Bununla birlikte, boru hattı, dengeleyicide oluşan gerilimi taşımak için destekler ve boru kılavuzlarıyla sabitlenmelidir.
  • Boru hattının eksenel ve yanal yer değiştirmesini telafi etmek için tasarlanmış genel amaçlı kompensatörler; iki oluklu körük düz bir kesit ile ayrılır. Hiçbir menteşesi yoktur.
  • Her yöne boru hattı eksenine dik olan hareketleri emmek üzere tasarlanan tek veya çift körüklü yanal dengeleyiciler. Genişletme sınırlayıcıları ile donatılmıştır.

Steel Bridge Expansion Joints derzleri, titreşimi, rastgele hareketi emerek ve termal boru genişlemesi ve daralmasını telafi ederek boru sistemleri için esneklik sağlar.

Steel Bridge Expansion Joints, çelik fabrikaları, rafineriler, rüzgar enerjisi, enerji santralleri, gaz türbinleri, çimento fabrikaları, kazan sistemleri, suyun işlenmesi, enerji üretimi, kağıt hamuru ve kağıt fabrikaları, dizel ve benzeri dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli uygulamalara uygulanabilir. Gaz motorları, ısı ve havalandırma sistemleri, kimyasal ve petrokimya tesisleri de kullanabilir.

Steel Bridge Expansion Joints

STEEL BRİDGE EXPANSİON JOİNTS AVANTAJLARI

• Eksenel ve yanal hareket

• Titreşim izolasyonu

• Düşük yay oranı

• Küçük iz

• Bakım yapılmamaktadır

Steel Bridge Expansion Joints ekleri, çok oluklu metal körükler ve flanşlı veya kaynaklı tip uç bağlantıları kullanılarak üretilmektedir. Uygulamaya bağlı olarak bağlantı çubukları, sınır çubukları, akış astarları ve kapaklar gibi aksesuarlar eklenebilir. Steel Bridge Expansion Joints, tipik olarak termal genleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan eksenel boru hareketlerini kontrol etmek için kullanılır. Sınırlı yanal ofset, açısal dönüş ve titreşim yalıtımı da barındırılabilir. Ortadan oluklu körükler ortalama hareketler yaşandığında ekonomik bir tercihtir. Daha büyük hareketleri absorbe etmek için yüksek körüklü körükler kullanılmalıdır. Beklenen hareketlerin tek bir körüğün barındırabileceğinden daha büyük olduğu durumlarda, merkezi çapa tabanına sahip çift körük kullanılabilir.

VEKKON Endüstri A.Ş mühendisleri, Steel Bridge Expansion Joints üretmekte ve pazarlamaktadır ve genişleme ortak endüstrisinde lider olarak tanınmaktadır. Liderliğimiz sağlam mühendislik ilkelerinin, katı kalite standartlarının ve her türlü boru uygulamaları için güvenli ve güvenilir metal genleşme derzleri üretmek için ürün yeniliğinin istikrarlı bir şekilde uygulanması yoluyla elde edilmiştir.

Uzman kadromuz, boru hareket teknolojisi konusunda uzmanlaşmış ve Steel Bridge Expansion Joints, genleşme derzi uygulamalarının kritik doğasını derinlemesine anlıyor. VEKKOn, Ankara’daki metal genişleme ortak üreticisi olarak birçok müşterinin karşılaştığı talepleri anlıyor ve birçok endüstride bulunan boru hareket problemleri için çözümler sunuyor.

Steel Bridge Expansion Joints değişen boyutlarda sunulmaktadır.

Steel Bridge Expansion Joints iç basınç itkisini sınırlamaz. Boru dizayncısı, basınç iticisine direnecek ayrı tutturma ve kılavuzlama sistemi sağlamalıdır. Küçük termal hareketlerin içerildiği ve uygun demirlemenin ve kılavuzlamanın mümkün olduğu yerlerde, tek bir Steel Bridge Expansion Joints en ekonomik kurulumdur.

Steel Bridge Expansion Joints ayrıca, basınç dayanımı içerecek şekilde tasarlanan bağlantı çubukları tarafından kısıtlanan hariç olmak üzere, bir körük içerir. Bağlı bir tekli genellikle yanal ofset için tasarlanmıştır, böylece bağlantı çubukları basınç itme kuvveti ile tam olarak kenetlenmiş ve yüklü kalabilir.

Evrensel Steel Bridge Expansion Joints

Steel Bridge Expansion Joints, boru biriktirme ile ayrılmış iki metal körükten oluşur. Bu konfigürasyon eksenel kompresyon ve ekstansiyonda ve açısal sapmalara ek olarak geniş yanal hareketi barındırır . Bu Steel Bridge Expansion Joints baskı itmesine direnecek herhangi bir sınırlama yoktur ve tekli gibi boru tasarımcısı basınç itme kuvvetini karşılamak için ayrı bir bağlantı sağlamalıdır.

Steel Bridge Expansion Joints Ekleri , basınç itme kuvvetini içerecek şekilde tasarlanmış bir boru makarası ve bağlantı çubukları ile ayrılmış iki körük içerir. Bu genleşme derzleri genellikle sadece yanal hareketi barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Evrensel bir genleşme derzi, bitişik ekipman üzerindeki kuvvetleri en aza indirgemek için çok düşük yanal yay kuvvetine sahip olacak şekilde tasarlanabilir. İki bağlantı çubuğu tasarımı da tek bir düzlemde açısal sapmayı kabul edebilir .

Bağlantı çubukları genellikle ortam sıcaklığında veya yakınında bulunur ve bu nedenle boru içindeki ortam sıcaklığının bir fonksiyonu olarak genleşmez ve daralmaz. Sonuç olarak, boru uzunluğunun bağlantı çubuğu uç plakaları arasındaki termal genleşmesi, eksenel bir hareket olarak körüğe zorlanır. Körük tasarımı bu eksenel termal genişlemeyi ve belirtilen yanal hareketi barındırmalıdır.

Bazen Steel Bridge Expansion Joints ‘lerde, körük elemanları üzerinde aşırı ağırlık uygulanabilen çok ağır bir merkez makarası bulunur. Körük elemanlarını aşırı yanal yüklerden korumak için orta makaranın ölü ağırlığını desteklemek için tek körük elemanları boyunca yarıklı bir menteşe gibi bir destek sistemi takılabilir.

Menteşeli Steel Bridge Expansion Joints basınç dayanımını karşılamak için tasarlanmış menteşe donanımı ile sınırlandırılmış tek bir körük vardır. Menteşeli bir genleşme derzi tek bir düzlemde açısal harekete izin verir .

Universal Hinged Steel Bridge Expansion Joints, basınç itme kuvveti içeren menteşe donanımı ile kısıtlanan bir boru makarası ile ayrılmış iki körüğe sahiptir. Menteşeli bir üniversal Steel Bridge Expansion Joints, çok düşük yay kuvvetleri ile tek bir düzlemde büyük yanal hareketleri kabul eder .

Üç menteşeli sistem, bitişik ekipman üzerinde çok düşük reaksiyon yükleri ile çok büyük hareketleri barındırabilir. Hareketler aynı düzlemde ise, geniş çaplı sıcak boru sistemleri için çok çekici bir uygulamadır.

Gimbal Steel Bridge Expansion Joints Ekleri, basınç itkisine direnecek şekilde tasarlanmış tek bir körük ve çengelli donanıma sahiptir. Steel Bridge Expansion Joints donanımı , herhangi bir düzlemdeki açısal hareketleri karşılamak için birleşme yeri gibi çalışır .

VEKKON’da Steel Bridge Expansion Joints üretme çalışmasında kalitenin birçok şeyin ötesine geçtiğine inanıyoruz. 
Bizim için kalite, “güven” inşa etmektir.
Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.