TR | EN

TS Tip Vekkon Genleşme Derzleri

Genleşme derzleri, betonun yapısal değişimi, termal etkilerden dolayı oluşacak genişleme ve büzüşmesi, ayrıca dinamik yüklerden gelen diğer bağımlı hareketleri absorbe (özümseme) etmek görevini üstlenen çok önemli köprü elemanlarıdır.

Yukarda belirttiğimiz üzere, yaptığımız araştırma ve gelişmeler sonucu, tasarımı ve patenti tamamı kendimize ait olan, VEKKON TS tipi genleşme derzini yüksek kaliteli çelik ve özel kilitlemeli su sızdırmaz neoprene contasıyla ürettik.

TS tipi VEKKON genleşme derzi, tamamen bağımsız olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yorulma testine tabi tutulmuş olup (35ton/cycle), bu testten başarıyla geçmiş bulunmaktadır.

 

Ülkemiz sınırları içinde maximum dingil yükünün 13 ton olduğu düşünülürse uygulanan yükün büyüklüğünün ortaya çıkacağı kanısındayız.

 

Etiketler:
Facebook
Twitter
LinkedIn